• Promocja rabatowa

Podziel sie z nami swoją opinią o naszych produktach.
Każda opinia to szansa na otrzymanie vouchera z kodem rabatowym,
do wykorzystania na kolejne zakupy.

Zapraszamy do uczestnictwa !

 

Regulamin promocji rabatowej

 1. Organizatorem promocji rabatowej WPPH Elena Import-Export Franciszek Siegień, Kokanin 86, 62-817 Żelazków zwana w dalszej części regulaminu kolagenum.com

 2. Czas trwania akcji od 1 lutego 2019 r. do odwołania.

 3. W akcji doceniamy najbardziej rzetelne i pomocne opinie użytkowników produktów oferowanych przez kolagenum.com.

 4. Żeby wziąć udział w akcji należy:

  a) zalogować się na swoje konto klienta w sklepie internetowym kolagenum.com, a w przypadku nieposiadania konta założyć je.
  b)
  umieścić opinię pod wybranym produktem dostępnym w sklepie kolagenum.com – opinia powinna być rzetelna i pomocna innym klientom w wyborze produktu.
  c) zapisać się do naszego Newslettera (zaznaczona opcja przy rejestracji konta lub poprzez pasek na dole strony)
 5. Spośród wszystkich opinii Komisja Konkursowa promocji rabatowej, wytypowana spośród pracowników kolagenum.com, wybierze jedną najbardziej rzetelną i pomocną. Jej autor(ka) otrzyma nagrodę w postaci vouchera z kodem rabatowym (wartość kodu rabatowego to - 10%), do wykorzystania w sklepie internetowym kolagenum.com.

 6. Aby przekazać nagrodę przedstawiciel sklepu kolagenum.com skontaktuje się ze zwycięzcą wykorzystując w tym celu adres e-mail przypisany do konta klienta.

 7. Opinie muszą być oryginalne, nie mogą naruszać prawa, praw osób trzecich ani dóbr osobistych osób trzecich. Nie mogą też zawierać treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.

 8. Kolagenum.com będzie moderował zamieszczane opinie sprawdzając czy spełniają one wymogi określone w punkcie 7.

 9. Jeden zalogowany użytkownik może ocenić dowolną liczbę produktów na stronie kolagenum.com.

 10. Ocenie podlegać będą opinie umieszczone na stronie www.kolagenum.com

 11. Kolagenum.com poinformuje zwycięzcę o wygranej w terminie do 7 dni od momentu zakończenia danego etapu (miesiąca).

 12. Z udziału w konkursie są wyłączeni pracownicy kolagenum.com oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 13. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

 14. Pozostawienie opinii na stronie kolagenum.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu i potwierdza chęć udziału w akcji.

 15. Sposób wydania nagrody zostanie ustalony ze Zwycięzcą w momencie poinformowania o wygranej.

 16. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywa się zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Promocji jest WPPH Elena Import-Export Franciszek Siegień, która w celu prawidłowego przeprowadzenia Promocji, przetwarza dane osobowe Uczestnika, zgodnie z art. 13 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Uczestnik promocji ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.

 17. Zostawienie opinii w sklepie internetowym kolagenum.com oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego kontaktu w sprawie wygranej.

 18. Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji rabatowej, a jego interpretacja należy do kolagenum.com.